Chúng tôi vẫn hàng ngày quan sát, thử nghiệm, học hỏi từ những công nghệ thực sự hữu ích và mang tính bền vững, và nhận diện xem cái gì chỉ là nhất thời, là theo xu hướng. Một lần nữa sự khác biệt ở đây sẽ đến từ kinh nghiệm của hệ thống giáo dục đứng sau mỗi nền tảng. Tôi có cơ hội gặp gỡ nhiều doanh nhân khởi nghiệp cùng trong lĩnh vực giáo dục. Họ tìm được nhiều nhà đầu tư, kêu gọi nguồn vốn để mở trung tâm đào đạo, thu hút được những khách hàng ban đầu, nhưng sau đó không giữ chân được khách hàng nữa, có nghĩa là thiếu tính bền vững. Nguồn tài chính quan trọng, nhưng tôi nghĩ quan trọng hơn là tầm nhìn bền vững và dài hạn cho tương lai.

Để lại câu trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu (*)