Đặc biệt, các bạn sẽ được nghe các câu hỏi được hỏi bởi người bản địa. Đây là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi đi thi: đó là phải nghe và hiểu được ý nghĩa của câu hỏi để trả lời sao cho đúng nội dung, không bị lạc đề.

Video Image

Xem trước khóa học

  • Bài giảng 10
  • Bài trắc nghiệm 5
  • Thời lượng 2 tháng
  • Học sinh 0
  • Đánh giá cuối kỳ